สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 545681.0222000.059.3 %5.030570.9612178.169992.9 %5.0
รวม 545,681 222,000 59.32 % 5.0 30,571 2,178 92.88 % 5.0