สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน756028.13466000.038.4 %5.034007.1481419.19395.8 %5.0
รวม 756,028 466,000 38.36 % 5.0 34,007 1,419 95.83 % 5.0