สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2163452.81551040.528.3 %5.043105.7526225.12539.2 %5.0
รวม 2,163,453 1,551,041 28.31 % 5.0 43,106 26,225 39.16 % 5.0