สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1164836.1601226.048.4 %5.035282.8283653.85389.6 %5.0
รวม 1,164,836 601,226 48.39 % 5.0 35,283 3,654 89.64 % 5.0