ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน530260.75161000.069.6 %5.028760.602574.8798.0 %5.0
รวม 530,261 161,000 69.64 % 5.0 28,761 575 98.00 % 5.0