สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน767574.941239848.0-61.5 %0.041586.1810693.83774.3 %5.0
รวม 767,575 1,239,848 -61.53 % 0.0 41,586 10,694 74.29 % 5.0