กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง1282080.52076000.0-61.9 %0.055521.7195330.443890.4 %5.0
รวม 1,282,081 2,076,000 -61.92 % 0.0 55,522 5,330 90.40 % 5.0