กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 2631931.53569643.5-35.6 %0.082805.03119490.44976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.040895.342673.464893.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 2105029.8685148.018.9 %5.024808.1892898.088188.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 3219532.3953215.26275.8 %5.038180.483704.297490.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 181054.96129932.03963.1 %5.017742.3011058.794694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10112744.7291796.018.6 %5.027857.982114.092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11126971.5695928.07824.4 %5.016842.842218.086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1293629.03983765.64110.5 %5.017556.421632.44190.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13198010.25152990.1422.7 %5.020283.01644.1591.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14129033.58103683.6419.6 %5.022936.592128.10390.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 89119.74262631.64129.7 %5.021598.081770.091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1673969.054057.026.9 %5.016150.262551.853584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1775602.756211.4691.8 %5.018094.921546.091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18174517.61132000.024.4 %5.019165.331614.091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19180880.53233879.8-29.3 %0.019118.3012656.720586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2164296.13138002.9116.0 %5.023662.8011448.84593.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2099134.79774047.025.3 %5.015510.8991903.70387.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21172114.09167386.82.7 %1.036376.7424208.585488.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.034203.9611967.56494.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23160059.4776734.052.1 %5.020437.262320.326488.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24155120.0380830.85947.9 %5.028598.522461.7591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25168427.27110581.8734.3 %5.027615.8982813.151989.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2697355.90654744.043.8 %5.026198.582822.460989.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27158729.23111078.030.0 %5.023315.593722.745884.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28197781.69145827.3126.3 %5.025172.9712302.00290.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29100483.5877488.022.9 %5.015215.7611407.42890.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3177429.6183563.92252.9 %5.054304.2191713.778496.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30123660.56111167.010.1 %5.020319.0612246.7588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4188068.73112513.7840.2 %5.025595.091277.816595.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5196238.27138093.1929.6 %5.023112.541914.8499896.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6172969.22183303.8-6.0 %0.021793.321196.594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7134620.44118022.012.3 %5.025260.1392815.193888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8158730.38113419.2328.5 %5.024956.083265.845986.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9117073.1965555.03944.0 %5.022151.9392295.17789.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 140230.8224183.64139.9 %5.02649.8401332.587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 253477.39138588.8427.8 %5.02340.4199384.7583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน52983.14119064.4864.0 %5.02405.1001295.497587.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง34973.6614750.4857.8 %5.02553.0601400.2350284.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง40161.78925327.036.9 %5.02863.6699646.077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02361.6001343.7860185.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน45629.3596647.085.4 %5.03068.22494.083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 138898.64118641.9252.1 %5.01891.6799443.8494976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 234043.7513943.7659.0 %5.02214.4102430.3499880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย32803.37919017.2342.0 %5.02437.4099475.080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่38376.28121212.044.7 %5.02450.1001490.2000180.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ46239.6638631.55916.5 %5.03070.2002482.6000184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน47128.53123049.12151.1 %5.03346.8401.8500188.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน43335.39828823.6833.5 %5.02706.1899403.6644985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม40975.5210651.77974.0 %5.02930.3401384.7586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค39198.1810100.074.2 %5.02414.04522.578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ52526.64846163.6812.1 %5.02636.1499293.56988.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา47999.4027446.084.5 %5.02568.78342.9500186.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด37546.03923682.2436.9 %5.02364.1799494.079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 140472.4130783.023.9 %5.02226.47315.7349985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 241410.6837810.8018.7 %4.02597.1499254.42990.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 348087.17213108.4872.7 %5.02854.6199366.6430187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม51347.47725907.049.5 %5.02383.9199388.083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 130614.095111.680283.3 %5.03088.3198234.6499992.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 237877.87925643.032.3 %5.03696.0601431.5945188.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ47839.4617807.083.7 %5.03096.1201342.9500188.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 141267.53917551.057.5 %5.02072.1599270.7586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01848.54283.8030184.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02243.46140.093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง41280.89130474.026.2 %5.01802.7001712.560.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01635.2999390.2315176.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 237090.6816643.9255.1 %5.02077.8701295.820585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ33191.6488014.969775.9 %5.02183.6401380.9500182.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี47882.42228898.039.6 %5.02713.1401617.577.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02438.5701274.5500288.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 142412.87918741.055.8 %5.01986.600170.096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 225245.8915248.4879.2 %5.01642.98156.4664990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02619.51399.084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง43388.14834446.12120.6 %5.02439.4199712.570.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว37009.6919040.075.6 %5.02548.1401904.9604564.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง45785.03144932.01.9 %0.52884.0801646.077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา46462.69926831.042.3 %5.02473.2002449.7869981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง37881.96121021.044.5 %5.02522.8801303.135588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์32730.30113719.058.1 %5.01968.48334.3999983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร43244.57820848.6651.8 %5.03079.0601304.090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม54716.99216880.069.2 %5.02759.52617.577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก36010.4817841.050.5 %5.02536.26617.575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่41819.00818840.054.9 %5.02583.48594.3104977.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 139464.48818142.054.0 %5.02585.8201532.079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 254510.88339895.4826.8 %5.01768.2001380.078.5 %5.0
รวม 8,879,893 7,661,344 13.72 % 5.0 1,022,464 113,589 88.89 % 5.0