สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 557418.5664704.69988.4 %5.031527.6993705.136288.2 %5.0
รวม 557,419 64,705 88.39 % 5.0 31,528 3,705 88.25 % 5.0