สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ1661357.81360000.018.1 %5.052088.64117500.98266.4 %5.0
รวม 1,661,358 1,360,000 18.14 % 5.0 52,089 17,501 66.40 % 5.0