สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ731890.81527484.7527.9 %5.032559.487456.418977.1 %5.0
รวม 731,891 527,485 27.93 % 5.0 32,559 7,456 77.10 % 5.0