สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1873959.13551000.0-89.5 %0.075057.16411756.83184.3 %5.0
รวม 1,873,959 3,551,000 -89.49 % 0.0 75,057 11,757 84.34 % 5.0