กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 893901.51415000.0-58.3 %0.032203.0826415.799380.1 %5.0
รวม 893,902 1,415,000 -58.29 % 0.0 32,203 6,416 80.08 % 5.0