สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1418532.5641122.054.8 %5.036777.3596586.115782.1 %5.0
รวม 1,418,533 641,122 54.80 % 5.0 36,777 6,586 82.09 % 5.0