กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ829300.69199000.076.0 %5.031562.092449.649992.2 %5.0
รวม 829,301 199,000 76.00 % 5.0 31,562 2,450 92.24 % 5.0