สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา709144.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.031865.3987860.543575.3 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 0.0 31,865 7,861 75.33 % 5.0