สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1864975.01368000.026.6 %5.042652.3796397.232485.0 %5.0
รวม 1,864,975 1,368,000 26.65 % 5.0 42,652 6,397 85.00 % 5.0