กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา3302184.82405483.027.2 %5.033478.7424324.098687.1 %5.0
รวม 3,302,185 2,405,483 27.15 % 5.0 33,479 4,324 87.08 % 5.0