กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว1032238.1624397.039.5 %5.039009.8244841.586-14.9 %0.0
รวม 1,032,238 624,397 39.51 % 5.0 39,010 44,842 -14.95 % 0.0