สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์831683.75610400.026.6 %5.044797.26214656.9867.3 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี82893.01681040.02.2 %1.027078.7816688.259875.3 %5.0
รวม 914,577 691,440 24.40 % 5.0 71,876 21,345 70.30 % 5.0