กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ1051307.0915600.012.9 %5.049987.5597930.244184.1 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์60945.14812547.079.4 %5.03096.761943.41537.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี18294.7316617.2119.2 %4.54671.542769.174140.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง16730.1621541.631-28.8 %0.048842.0391482.097.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์16667.026716.059.7 %5.02980.271675.287543.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี57332.19912909.077.5 %5.04889.73573.5869888.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่22757.8693330.590185.4 %5.06921.31013138.095754.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น21205.56117739.016.3 %5.05500.291768.450667.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว18407.1998437.054.2 %5.04186.251184.64571.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง19501.37911701.040.0 %5.02084.64012063.971.0 %0.5
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร14814.5211735.1320.8 %5.02650.261454.197545.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี16642.7513904.016.5 %5.02916.542181.046425.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์43764.37119308.055.9 %5.04380.89011459.237966.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง17421.80114877.014.6 %5.03774.962278.732439.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี16485.2416626.0-0.9 %0.03801.85992291.92639.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี17076.528411.881-66.4 %0.04506.42971305.32771.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์25802.7510997.057.4 %5.05417.3101868.6499684.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา25136.02912609.049.8 %5.04498.73971675.70562.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร18069.85915115.016.4 %5.03975.35991797.49554.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก5804.679724021.1-313.8 %0.06608.63961980.573570.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา19992.1812475.437.6 %5.05493.18023134.850142.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา15292.3311136.0227.2 %5.02520.982287.99449.2 %4.5
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 15531.189637.038.0 %5.03408.10011359.342560.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก16804.06180953.25-381.7 %0.02679.17991844.40231.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา16566.2215896.064.4 %5.04780.31985604.0776-17.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์17839.586214.065.2 %5.04889.24022704.015444.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง17292.013128.8424.1 %5.04054.10011878.57353.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี19479.8319374.00.5 %0.54185.31982401.095942.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี16127.428920.044.7 %5.02743.56012135.664122.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา19838.89122976.99-15.8 %0.04155.96971716.058.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล48937.94916417.166.5 %5.04648.22023299.934829.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา19739.5811965.039.4 %5.03779.222774.37726.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 22537.428903.060.5 %5.03291.23972289.249530.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา22607.05119335.014.5 %5.04864.95021739.16764.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี25779.1821326.017.3 %5.03581.93991633.972554.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี17150.3312366.027.9 %5.02566.95021540.29340.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา17608.30115049.6514.5 %5.014282.643339.544976.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 18517.71119433.0-4.9 %0.04481.771646.665963.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร4651.21976587.0-41.6 %0.03588.41991297.49563.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์5395.850135856.309-564.5 %0.02995.35992906.66753.0 %1.5
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์92877.14826021.9872.0 %5.04833.18023161.100134.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส17345.63114429.1416.8 %5.03563.89012922.2518.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส19052.61910269.046.1 %5.05812.00983325.042.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 16021.1826951.43-68.2 %0.03103.31981961.99936.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี21405.14116108.8224.7 %5.06148.0219171.307-211.8 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร16646.87921629.26-29.9 %0.04539.962278.470549.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย30763.55911179.7463.7 %5.011955.585206.797956.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่42634.96914331.81166.4 %5.015512.2795291.68765.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก21731.8818409.061.3 %5.06168.10013035.289650.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน20764.6718742.429.7 %4.56156.271991.127967.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา18452.63675.080.1 %5.05410.85991733.001568.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก7690.830111532.49-50.0 %0.04591.43992414.775947.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี17413.512710.31127.0 %5.03427.56011152.498566.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์16685.5111248.4932.6 %5.04155.12992230.890146.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่430636.637919.4898.2 %5.0184525.51871.73599.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน23578.7117319.069.0 %5.010953.0616497.397540.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี19876.46114873.6925.2 %5.02818.79981846.489534.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง17994.35913791.023.4 %5.05855.00981578.538973.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน15356.9811321.026.3 %5.03151.73971382.99156.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี21914.6293973.081.9 %5.02701.541709.11536.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 80634.053862.033.2 %5.011531.51934.357983.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี167453.05134860.6619.5 %5.09034.37994186.583553.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 84058.09457818.46931.2 %5.09867.16023028.9569.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี101675.1193543.08.0 %4.05433.91991597.755570.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 93029.20358148.53137.5 %5.019992.853124.977584.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์69959.156124820.32-78.4 %0.011506.223678.168568.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 46489.07844702.03.8 %1.515492.733059.650980.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช98766.85968112.77331.0 %5.018187.4613071.465183.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 102240.1131497.0169.2 %5.016063.323895.542575.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน47996.12930994.19935.4 %5.021155.6092392.06188.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 122836.8392114.36725.0 %5.08518.95022870.044966.3 %5.0
รวม 3,785,837 2,609,602 31.07 % 5.0 704,849 192,957 72.62 % 5.0