กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว3250647.8300776.090.7 %5.031208.7817151.408277.1 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี305934.6396320.45368.5 %5.015525.422502.083.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 34474.55136686.059-6.4 %0.017196.684919.649971.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน62310.85271630.164-15.0 %0.010116.013290.704867.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี144243.2382514.042.8 %5.06194.78031576.35474.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ105327.3552606.6650.1 %5.015932.994861.807669.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา57720.50858730.5-1.7 %0.015451.853438.899977.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง308337.3877491.46974.9 %5.017559.245949.605566.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา45644.031111467.56-144.2 %0.014474.113196.9677.9 %5.0
รวม 4,314,641 888,223 79.41 % 5.0 143,660 36,887 74.32 % 5.0