สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1080322.9794984.026.4 %5.043393.39827584.71336.4 %5.0
รวม 1,080,323 794,984 26.41 % 5.0 43,393 27,585 36.43 % 5.0