กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)1734034.83300571.0-90.3 %0.0104579.1635120.05166.4 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด455165.381908000.0-319.2 %0.0182386.73169490.87.1 %3.5
รวม 2,189,200 5,208,571 -137.92 % 0.0 286,966 204,611 28.70 % 5.0