กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์535088.75215068.059.8 %5.032631.414872.285685.1 %5.0
รวม 535,089 215,068 59.81 % 5.0 32,631 4,872 85.07 % 5.0