กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง2313603.32334039.0-0.9 %0.074966.48433022.21156.0 %5.0
รวม 2,313,603 2,334,039 -0.88 % 0.0 74,966 33,022 55.95 % 5.0