ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1271366.6626027.050.8 %5.038659.62971458.047-84.8 %0.0
รวม 1,271,367 626,027 50.76 % 5.0 38,660 71,458 -84.84 % 0.0