กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน1241758.41048069.015.6 %5.060061.6814814.62875.3 %5.0
รวม 1,241,758 1,048,069 15.60 % 5.0 60,062 14,815 75.33 % 5.0