กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร2705973.3310769.088.5 %5.0118255.24922.578195.8 %5.0
รวม 2,705,973 310,769 88.52 % 5.0 118,255 4,923 95.84 % 5.0