กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร857266.0440000.048.7 %5.031931.0396010.383881.2 %5.0
รวม 857,266 440,000 48.67 % 5.0 31,931 6,010 81.18 % 5.0