กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร1272810.81071367.015.8 %5.050550.3599059.264682.1 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร10221.8413398.0-31.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 19152.29983767.058.8 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 34625.18022403.048.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 1,296,810 1,090,935 15.88 % 5.0 50,550 9,059 0.00 % 0.0