กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ960782.88191621.9180.1 %5.030724.1294144.033286.5 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี96106.42284112.012.5 %5.012200.79747.093.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์59968.66825376.157.7 %5.014059.921727.517987.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง28538.35937524.98-31.5 %0.014988.292751.589681.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค307363.53180261.041.4 %5.010108.592909.916571.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น80960.0398681.740289.3 %5.014702.652327.56184.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม122996.8947300.061.5 %5.012956.652270.851682.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี150340.2749355.067.2 %5.09261.09962107.592577.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา62282.9829557.10952.5 %5.017590.513966.399977.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา69877.89854810.57821.6 %5.09925.50982010.32279.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)438194.1940301.090.8 %5.025653.1991559.928593.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี212816.4786628.64859.3 %5.014228.3114016.641871.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต73759.32844124.040.2 %5.06120.35991963.3567.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 283288.0988354.60268.8 %5.013165.482757.982979.1 %5.0
รวม 2,947,276 968,009 67.16 % 5.0 205,685 35,261 82.86 % 5.0