กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน768234.06343028.4455.3 %5.035270.328352.472776.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร17833.935673.0-100.0 %0.05553.82031645.76170.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่6520.100113850.08-112.4 %0.08979.58012019.965977.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี6728.220217027.0-153.1 %0.018025.173707.850179.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์7471.660218720.0-150.5 %0.010895.182472.459577.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร8399.609413199.7-57.1 %0.012108.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 6917.139618212.5-163.3 %0.013553.512793.361679.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี7184.18999672.0-34.6 %0.010366.932510.004475.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา7058.2716479.0-133.5 %0.09585.58014684.037651.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี9780.830120136.5-105.9 %0.011101.094451.642659.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท6397.4810862.1-69.8 %0.06581.732401.966663.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ7562.700215849.601-109.6 %0.014657.6311829.8387.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร7537.90046526.200213.4 %5.010143.821688.197583.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย9437.629911057.0-17.2 %0.015178.115246.308665.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่9733.780314332.0-47.2 %0.018808.64137.026478.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง5923.14997318.0-23.5 %0.09163.17972014.9578.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด4827.10017920.8999-64.1 %0.06949.541226.383582.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก8180.009811195.1-36.9 %0.016604.4712359.181485.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก5466.58986960.0-27.3 %0.06269.52981756.5572.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม7879.18028861.0-12.5 %0.06284.08012229.40664.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม5434.83016059.4702-11.5 %0.09685.74021691.11482.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา9890.259814708.0-48.7 %0.018654.833169.283.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช7925.439911695.0-47.6 %0.012986.022402.786981.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์8582.030319791.0-130.6 %0.012937.183812.16870.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี8796.2916049.0-82.5 %0.04053.761680.247158.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส7798.780316168.99-107.3 %0.08814.26952472.19972.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน7430.950214575.801-96.1 %0.013978.792073.264485.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ6927.310111653.0-68.2 %0.08614.18953194.768662.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์7596.68996048.020.4 %5.013269.071317.6590.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี7199.05033203.880155.5 %5.07010.66022009.749571.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5156.31015408.0-4.9 %0.010399.3593719.452964.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี5769.56018574.4004-48.6 %0.09058.91994334.428752.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี8472.270523595.77-178.5 %0.05890.483962.399932.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6313.216658.6899-5.5 %0.07734.50982208.883171.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา5402.850112207.6-125.9 %0.010579.6891788.156583.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา7030.169915561.0-121.3 %0.011892.1892426.546979.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง10045.7522824.51-127.2 %0.07816.16023229.838458.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร5409.330113776.0-154.7 %0.08852.89062308.140673.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก7312.549812427.48-69.9 %0.013521.473544.109973.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี6327.490215604.5-146.6 %0.010301.061296.44287.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์4911.169911219.7-128.5 %0.014546.621714.294988.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่5617.759812801.99-127.9 %0.010578.641808.866982.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต8234.080122280.0-170.6 %0.03257.86991937.515440.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม5718.910211348.0-98.4 %0.09516.51794.15781.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร4629.033350.0-620.5 %0.08609.79983081.790564.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน5257.56014281.589818.6 %5.014575.843595.208575.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร6120.87995543.59.4 %4.58501.23052687.44768.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา7902.277259.41028.1 %4.08842.36041703.97680.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด7893.62998694.0-10.1 %0.012558.3911763.11486.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง6977.8599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07590.20022334.639469.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง7882.029815649.6-98.5 %0.07851.18992867.9563.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี7167.129968278.0-852.7 %0.010221.2711721.78583.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี7663.669914212.0-85.4 %0.010306.172297.53277.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง8653.780317924.0-107.1 %0.014589.442475.016683.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน7921.400414797.0-86.8 %0.08948.43951896.17178.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย4487.870111388.62-153.8 %0.013832.012114.812584.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ8656.769518382.0-112.3 %0.012296.191865.795584.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร6011.18028314.5-38.3 %0.012715.772626.854579.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา8023.0423609.34-194.3 %0.011370.392929.286974.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล96578.49218098.69981.3 %5.010890.933417.830168.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ10407.3525265.0-142.8 %0.05007.33011946.07561.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม4941.530313181.1-166.7 %0.02801.81420.01249.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร34462.1619974.042.0 %5.04363.81982329.313546.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว6651.879912177.49-83.1 %0.011040.123766.425865.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี8358.049813257.0-58.6 %0.07885.66992733.600165.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี5990.2312155.1-102.9 %0.03899.14991424.503163.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย5685.7513059.92-129.7 %0.010584.591717.232983.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี6778.569850.54999999.3 %5.09634.23054051.798357.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี7849.969718205.801-131.9 %0.014808.682506.904183.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์5478.22024413.019.4 %5.011700.262329.371680.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย8988.160219624.699-118.3 %0.07282.17972759.4962.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู3532.2215396.0-335.9 %0.08076.041923.31376.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง16090.4911438.428.9 %5.05047.273255.212935.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ5993.31989764.0898-62.9 %0.07410.87992834.528161.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี8953.219720889.359-133.3 %0.014070.863534.90674.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์4668.350117368.5-272.0 %0.011891.733088.212474.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี5340.549811918.6-123.2 %0.011194.022772.408475.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี9142.95026332.799830.7 %5.016383.855414.773967.0 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ19394.3329067.66-49.9 %0.012533.532444.5580.5 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ16006.4644376.121-177.2 %0.016495.1315288.87667.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง65628.64888400.0-34.7 %0.09119.87994757.68647.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี13789.6439006.0-182.9 %0.011221.682991.599973.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง13420.8247640.98-255.0 %0.014739.744249.552271.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี25531.3325898.0-1.4 %0.015025.082375.503984.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย11571.0522164.0-91.5 %0.07432.49021305.082.4 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด26863.8446011.0-71.3 %0.04367.43993467.325720.6 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร19680.4355946.879-184.3 %0.07320.252760.267862.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส19770.78934220.781-73.1 %0.09119.76952826.884569.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่33976.4360687.52-78.6 %0.019411.8714002.64779.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง35813.6684528.0-136.0 %0.011758.463785.738567.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด63459.63370228.0-10.7 %0.05056.984838.24074.3 %2.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา19889.5933861.0-70.2 %0.018780.153197.411483.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช38463.14856135.512-45.9 %0.013695.484088.660670.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย27583.155561.852-101.4 %0.07771.80036076.485421.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา19548.62126628.0-36.2 %0.09174.95024082.734955.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง50402.92266603.039-32.1 %0.014848.7713727.388474.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ33473.4843439.0-29.8 %0.05780.81981360.314576.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์43072.0977132.141-79.1 %0.020057.1213375.88483.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา66018.18887963.375-33.2 %0.012867.775667.934656.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี37390.94955267.75-47.8 %0.06555.71976280.74414.2 %2.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี71874.875147948.0-105.8 %0.06671.37991193.3482.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี49170.85947865.02.7 %1.010119.6892579.224674.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี59634.7580406.039-34.8 %0.015514.184465.442471.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต86378.93180304.58-108.7 %0.09078.23053927.4556.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด94406.82106380.0-12.7 %0.06553.37991811.275472.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท95119.094221770.0-133.1 %0.06469.25982639.02259.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช47060.19996205.82-104.4 %0.07877.88964186.412146.9 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี10154.0865354.563-543.6 %0.03558.08013972.248-11.6 %0.0
รวม 2,657,087 3,532,374 -32.94 % 0.0 1,133,682 314,337 72.27 % 5.0