กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์743582.44588943.020.8 %5.037399.57810934.66770.8 %5.0
รวม 743,582 588,943 20.80 % 5.0 37,400 10,935 70.76 % 5.0