สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า738343.19225171.6169.5 %5.030477.1582183.242492.8 %5.0
รวม 738,343 225,172 69.50 % 5.0 30,477 2,183 92.84 % 5.0