สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 691034.81772999.0-11.9 %0.041317.28133037.73420.0 %5.0
รวม 691,035 772,999 -11.86 % 0.0 41,317 33,038 20.04 % 5.0