สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ816870.06343685.057.9 %5.034773.1816202.15753.4 %5.0
รวม 816,870 343,685 57.93 % 5.0 34,773 16,202 53.41 % 5.0