จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,851.06538.0081.1 %5.0416.32113.1072.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,004.641,578.0047.5 %5.0644.51220.8365.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,394.811,665.6050.9 %5.0625.4942.7393.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี24,363.0117,185.9229.5 %5.02,622.161,013.9961.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี6,485.581,128.0082.6 %5.0241.1393.1061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,726.09961.0079.7 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,893.84906.0081.5 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,296.42539.0087.5 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,215.88350.0091.7 %5.0185.1866.5064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,198.13540.0087.1 %5.0154.3945.1770.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,242.91281.0093.4 %5.0396.0176.0080.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,898.311,925.0060.7 %5.0598.39780.22-30.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,776.081,101.0070.8 %5.0466.07408.5012.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,627.305,947.0010.3 %5.01,195.99651.8545.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี3,028.371,279.0057.8 %5.0606.41303.8649.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,244.88994.0069.4 %5.0568.39451.1520.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,538.382,451.2462.5 %5.01,801.842,225.94-23.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,028.27379.7881.3 %5.0475.30306.3435.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,719.152,875.8339.1 %5.01,138.91610.3746.4 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,926.881,463.0062.7 %5.0834.66305.4863.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี7,468.1316,225.00-117.3 %0.01,291.05343.3073.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,635.981,305.0064.1 %5.0719.91499.8230.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,377.658,464.4231.6 %5.04,119.51348.6591.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,191.086,484.0236.4 %5.03,614.56623.7582.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,164.63515.0083.7 %5.0663.5148.0792.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี3,723.44902.0075.8 %5.0511.40471.647.8 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,550.392,933.7017.4 %5.0777.61436.7643.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,250.2236,541.10-596.0 %0.01,348.061,477.32-9.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,734.021,698.0054.5 %5.0758.77618.1418.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,638.5218,764.00-145.6 %0.01,348.31121.2991.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,294.6610,765.3124.7 %5.01,783.08898.9549.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,586.622,257.0080.5 %5.0606.47312.5948.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,688.371,341.0071.4 %5.0720.56509.2029.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,406.741,975.0042.0 %5.0753.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,956.311,745.1064.8 %5.01,233.93437.7164.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,325.134,198.00-26.3 %0.0568.4334.3494.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี34,288.851,968.0094.3 %5.01,101.98384.1065.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 904,202.5022,530.3197.5 %5.08,006.65741.4490.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,602.4017,804.99-286.9 %0.0310.44201.9934.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,875.69592.0079.4 %5.0454.34102.9877.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,565.561,962.0045.0 %5.0682.29625.148.4 %4.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,529.021,992.0043.6 %5.0644.50414.2035.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,294.743,730.8013.1 %5.0986.80450.3554.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,222.381,819.0056.9 %5.0724.01389.8146.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,577.402,746.3940.0 %5.0976.22607.5237.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,067.041,721.9243.9 %5.0492.3746.4390.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 127,275.6010,115.3462.9 %5.01,204.70513.0057.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,122.538,592.99-108.4 %0.01,851.43614.3266.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)13,901.426,627.9652.3 %5.02,885.56419.0985.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี70,098.9015,787.3177.5 %5.0458.26459.00-0.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,907.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5308.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี80,707.44103,294.99-28.0 %0.01,505.961,299.9013.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน26,022.0820,952.0019.5 %5.0668.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี268,743.3134,428.0087.2 %5.02,878.03503.2082.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,786.9719,016.00-144.2 %0.01,567.041,417.569.5 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,818.442,598.0032.0 %5.0777.14847.62-9.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,634.88678.0074.3 %5.09,049.03169.2898.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,682,789 439,160 73.90 % 70,664 25,427 64.02 %