จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 66,386.7024,006.0063.8 %5.0262.29186.1429.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,713.27664.0075.5 %5.0719.81107.3185.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี13,468.3212,591.696.5 %3.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี14,398.2614,418.70-0.1 %0.062.43161.64-158.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรีไม่ครบ5,698.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,952.652,052.2548.1 %5.0782.86273.3765.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,501.531,680.0052.0 %5.01,024.0641.3396.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี14,885.959,190.0938.3 %5.03,020.731,005.4766.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0390.2181.7079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,632.171,283.0072.3 %5.0340.2048.7285.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,585.871,196.0073.9 %5.0322.4688.9572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,219.10690.0083.6 %5.0250.1390.2563.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,954.42417.0089.5 %5.0285.1788.8868.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,200.17488.0088.4 %5.0415.5787.0479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,264.04297.0093.0 %5.0690.3987.8487.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,970.00327.0091.8 %5.0895.8583.4690.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์4,063.9877.0098.1 %5.0549.6188.8283.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,182.75376.0091.0 %5.0414.1975.4181.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,339.02367.0091.5 %5.0267.8488.8266.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,137.50363.0091.2 %5.0357.7695.9773.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,412.73592.0086.6 %5.0251.7088.9564.7 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,846.695,449.00-41.7 %0.01,244.40342.5172.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,445.166,219.463.5 %1.51,320.471,600.09-21.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,589.881,946.0057.6 %5.01,029.2826.0297.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,191.302,027.0051.6 %5.01,976.36550.2272.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,400.431,209.0064.4 %5.0806.23110.8986.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13242,352.25220,220.429.1 %4.596,563.8711,055.4588.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,695.311,054.0071.5 %5.0852.771,050.34-23.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,760.663,353.0041.8 %5.02,119.451,358.1835.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ3,721.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ616.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,835.833,831.9420.8 %5.01,211.40644.3546.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,364.074,975.00-14.0 %0.0773.501,002.81-29.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,764.2513,535.00-134.8 %0.01,385.37138.0490.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,689.212,352.0036.2 %5.0554.40268.5451.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,636.941,144.0068.5 %5.01,043.0834.2596.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,223.791,176.4863.5 %5.0871.93253.5970.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,027.883,613.5010.3 %5.01,138.16392.3165.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,910.3024,141.53-391.7 %0.01,632.431,670.62-2.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,664.705,175.008.6 %4.01,095.69544.2050.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,568.622,488.0030.3 %5.01,119.14321.1171.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,724.436,894.80-45.9 %0.01,333.54154.9188.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,658.262,154.0081.5 %5.01,099.98470.8957.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,890.742,969.3223.7 %5.01,138.16635.5044.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,356.061,590.0063.5 %5.01,328.17378.1371.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,321.193,993.7424.9 %5.01,651.59495.0370.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี5,376.883,919.5527.1 %5.01,024.79103.8289.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี10,983.939,076.0017.4 %5.0590.66649.14-9.9 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี151,026.8856,953.3362.3 %5.01,713.39500.3470.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,877.961,418.0050.7 %5.0352.30173.9650.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,764.323,266.2431.4 %5.01,427.17636.3255.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,212.482,146.5933.2 %5.0940.46347.1463.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,847.625,306.659.3 %4.5712.75596.0616.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,434.422,331.0047.4 %5.01,347.19861.0436.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)17,687.524,547.0074.3 %5.07,680.98190.0097.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี46,209.504,812.7289.6 %5.0959.47275.5171.3 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"10,859.832,534.0076.7 %5.0238.50195.1618.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 121,864.6242,964.84-96.5 %0.01,932.94678.9564.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 246,194.0513,632.0070.5 %5.010,736.24735.5693.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 310,201.205,371.7447.3 %5.02,546.37706.4872.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 410,726.708,868.9017.3 %5.01,386.72436.3168.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,577.534,695.3665.4 %5.0378.75377.510.3 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,278.674,410.98-93.6 %0.0337.7736.7589.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี52,408.6145,315.0113.5 %5.01,473.24793.1746.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี79,940.9742,003.0047.5 %5.01,136.77881.7222.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี36,643.5339,049.00-6.6 %0.01,366.561,460.62-6.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี30,023.9327,858.017.2 %3.51,209.08583.4851.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี88,709.6332,413.0063.5 %5.01,133.44751.4433.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,380.386,954.2043.8 %5.0952.05338.9464.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี50,256.4822,048.0056.1 %5.02,681.722,380.6911.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,787.422,834.0025.2 %5.01,138.16665.9541.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 116,057.279,789.6039.0 %5.03,711.451,862.6949.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,262.841,298.9760.2 %5.0877.15304.3265.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี80,337.9228,417.0064.6 %5.06,440.395,453.8815.3 %5.0
รวม 1,340,120 826,823 38.30 % 191,019 49,345 74.17 %