จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี2,928.86586.0080.0 %5.0133.1161.9853.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,933.603,477.0011.6 %5.0420.86142.5066.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,432.991,075.0068.7 %5.0477.9449.7489.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,654.024,596.7039.9 %5.01,523.82593.7561.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี5,062.98839.0083.4 %5.0176.2336.1079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,347.06978.0077.5 %5.0216.9395.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,650.59447.0092.1 %5.0153.5757.9562.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,242.46723.0083.0 %5.0176.6359.8566.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,364.19229.0094.8 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,242.78391.0090.8 %5.0145.6442.7570.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,542.781,490.0057.9 %5.0539.17643.77-19.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,142.591,231.0070.3 %5.0763.15495.1435.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,368.351,016.0069.8 %5.0458.93230.6649.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,807.07481.0082.9 %5.0287.78243.8015.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,486.501,537.3465.7 %5.0896.29823.228.2 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,575.653,108.02-97.3 %0.0307.11316.25-3.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,698.402,535.0046.0 %5.0858.23437.0049.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,774.7212,257.81-4.1 %0.01,257.56109.4291.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,596.381,690.0053.0 %5.0554.01380.0031.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,943.71765.0074.0 %5.0458.9334.4392.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี3,067.25157.0094.9 %5.0344.83194.0743.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,686.182,174.0041.0 %5.0530.5733.9493.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,917.733,830.9122.1 %5.01,086.421,982.04-82.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,106.663,828.0037.3 %5.01,428.74510.8564.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,163.811,750.0058.0 %5.0361.3053.0185.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี12,346.676,764.4345.2 %5.01,190.64114.8690.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,338.941,310.0088.4 %5.0386.84557.28-44.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี4,044.992,404.8040.5 %5.0725.15373.4648.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,497.021,912.00-27.7 %0.0582.59316.2845.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,377.121,094.2620.5 %5.0592.04353.9040.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,373.343,966.379.3 %4.5439.8853.5587.8 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,570.051,637.0054.1 %5.0534.99262.2851.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 53,580.8438,997.3927.2 %5.0697.00829.05-18.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,767.04727.0073.7 %5.0268.77103.6661.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,362.371,271.0062.2 %5.0496.96135.3872.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,151.14935.0070.3 %5.0297.02154.3148.0 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,742.212,880.3823.0 %5.0611.05173.7671.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,921.342,239.9242.9 %5.0668.10185.2872.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,805.223,339.0057.2 %5.02,246.43321.7485.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)32,933.494,587.4586.1 %5.02,498.61430.2182.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี11,287.675,867.0548.0 %5.0753.76430.9642.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,794.991,338.0052.1 %5.0234.17302.20-29.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี49,927.4325,715.7948.5 %5.0851.63398.0553.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 233,777.253,476.5689.7 %5.0478.30580.47-21.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี87,718.8228,363.0067.7 %5.0554.02899.58-62.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี19,187.3218,784.002.1 %1.0394.431,430.11-262.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี39,023.2013,152.0066.3 %5.0358.35979.40-173.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี11,058.0411,552.00-4.5 %0.01,025.28655.5536.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,439.201,960.0043.0 %5.0482.09320.9033.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,887.10549.0088.8 %5.0306.80240.2421.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี38,640.456,888.6782.2 %5.02,555.584,539.22-77.6 %0.0
รวม 562,291 242,905 56.80 % 33,943 22,835 32.72 %