จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,830.91730.0074.2 %5.0416.32164.8660.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,503.771,683.0052.0 %5.0663.53178.4373.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,394.012,129.4037.3 %5.0625.4973.0588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี22,568.9116,897.9225.1 %5.02,603.15798.9569.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี6,267.151,185.0081.1 %5.0241.1356.0576.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,671.951,075.0077.0 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,127.571,228.0076.1 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,255.60659.0084.5 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,169.95353.0091.5 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,145.51623.0085.0 %5.0154.3930.4080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,175.20320.0092.3 %5.0396.0147.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี5,167.032,058.0060.2 %5.0636.42687.80-8.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,815.441,299.9065.9 %5.0485.08370.5023.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,854.046,292.998.2 %4.01,195.99748.4037.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,977.791,079.0063.8 %5.0587.39161.8372.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี4,000.391,414.0064.7 %5.0568.45658.48-15.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,528.822,892.5655.7 %5.01,801.841,999.78-11.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,066.57374.6881.9 %5.0475.30355.3025.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,646.942,151.9053.7 %5.01,138.91644.0943.4 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี4,059.091,778.0056.2 %5.0834.66551.7933.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี7,114.9417,439.00-145.1 %0.01,291.05365.4071.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,746.251,413.0062.3 %5.0719.9198.4286.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,685.749,952.2721.5 %5.04,119.51214.7094.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,424.377,925.2724.0 %5.03,614.560.00100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,067.83676.0078.0 %5.0663.5161.6990.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,969.26892.0070.0 %5.0511.40316.7738.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,672.403,427.506.7 %3.0777.61270.7665.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,313.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,348.061,264.016.2 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,627.281,808.0050.2 %5.0758.77243.3267.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,903.0218,668.00-136.2 %0.01,348.31123.8290.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,787.5613,634.397.8 %3.51,783.08870.7051.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,984.451,535.0087.2 %5.0606.47110.6181.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,849.141,640.0066.2 %5.0720.560.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,574.011,895.0047.0 %5.0772.69530.0531.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,891.722,928.9040.1 %5.01,233.93463.6262.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,321.074,276.00-28.8 %0.0568.4344.0792.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี36,161.602,620.0092.8 %5.01,101.66579.6247.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 937,888.9424,532.0297.4 %5.08,032.23601.7192.5 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,760.5621,245.01-346.3 %0.0310.44124.7859.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,974.52828.0072.2 %5.0454.3436.6591.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,453.642,402.0030.5 %5.0682.29197.2271.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,814.911,997.0047.7 %5.0682.53424.6537.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,442.333,997.5610.0 %5.0986.80388.0860.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,249.352,221.0047.7 %5.0724.01274.4062.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,719.854,011.0515.0 %5.0976.22846.1513.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,172.441,742.8845.1 %5.0492.37179.6663.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,264.1911,364.33-166.5 %0.01,851.43737.3360.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)13,425.967,562.2843.7 %5.02,885.56326.6988.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 128,546.0213,725.2551.9 %5.01,204.70139.6588.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี72,451.8114,388.0480.1 %5.0433.65508.94-17.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี3,006.974,752.01-58.0 %0.0308.52271.2212.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี83,930.2877,029.008.2 %4.01,505.96850.4043.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน26,993.6821,492.0020.4 %5.0668.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี271,915.1328,920.0089.4 %5.02,878.03491.0982.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี8,061.2519,832.00-146.0 %0.01,567.04966.6238.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,832.202,936.0023.4 %5.0777.14847.79-9.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,672.24724.0072.9 %5.09,068.05121.8598.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,728,584 402,656 76.71 % 67,506 21,790 67.72 %