จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,039.24774.0074.5 %5.0152.1364.2157.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,872.543,935.96-1.6 %0.0420.8657.0086.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,335.011,357.0059.3 %5.0458.93101.5077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,588.145,238.3231.0 %5.01,542.84573.8062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,791.38878.0081.7 %5.0176.2357.1467.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,849.95974.0074.7 %5.0216.9395.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,075.91532.0089.5 %5.0153.5755.1064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,092.35742.0081.9 %5.0176.6365.5562.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,074.84362.0091.1 %5.0154.9661.7560.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,140.24493.0088.1 %5.0145.6452.2564.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,500.691,809.0048.3 %5.0539.17663.37-23.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,331.081,798.0058.5 %5.0801.18332.5858.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,373.151,554.0053.9 %5.0477.94242.6049.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,963.681,064.0064.1 %5.0325.81255.7621.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,453.741,608.9563.9 %5.0896.29605.3632.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,639.023,496.87-113.4 %0.0317.83222.5530.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,800.732,603.5545.8 %5.0858.23798.287.0 %3.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี12,020.0311,613.593.4 %1.51,257.56109.8991.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,555.932,019.0043.2 %5.0554.01446.5019.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,054.071,020.0066.6 %5.0477.94107.9477.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี3,067.29217.0092.9 %5.0363.85174.7852.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,648.122,790.0023.5 %5.0530.57146.8972.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,016.064,796.014.4 %2.01,086.4213,449.34-1,138.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,229.894,268.0031.5 %5.01,428.740.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,819.352,113.0044.7 %5.0361.30161.6055.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี6,661.898,282.67-24.3 %0.01,190.6467.1594.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,573.211,179.0089.8 %5.0386.84207.6246.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี4,015.522,823.0029.7 %5.0725.15493.6631.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,528.412,277.00-49.0 %0.0582.59287.4050.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,405.351,851.29-31.7 %0.0592.04238.0759.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,744.744,061.0014.4 %5.0439.882.8599.4 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,528.721,864.0047.2 %5.0534.99162.7069.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 54,590.2147,308.9713.3 %5.0696.10879.39-26.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,049.89924.0069.7 %5.0268.7776.0071.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,534.701,592.0055.0 %5.0515.97257.0050.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,282.091,177.0064.1 %5.0278.00164.0441.0 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,922.033,144.7619.8 %5.0611.05234.8361.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,741.932,281.8439.0 %5.0611.05177.6270.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,052.833,551.0055.9 %5.02,246.4344.5698.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)32,672.754,888.3585.0 %5.02,495.15431.6482.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี9,642.597,861.3418.5 %5.0754.91191.4574.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,852.632,654.007.0 %3.5234.17396.48-69.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี49,493.9720,173.2259.2 %5.0851.63476.8744.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 234,480.948,400.0075.6 %5.0478.30417.5412.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี89,546.3019,487.0078.2 %5.0554.021,008.86-82.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี19,587.0519,280.001.6 %0.5394.431,733.25-339.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี39,836.1813,690.0065.6 %5.0358.35918.11-156.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,824.0213,582.00-25.5 %0.01,019.64458.0755.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,394.882,280.0032.8 %5.0482.09242.6249.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,936.62976.0080.2 %5.0287.78212.0226.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี39,437.818,001.5979.7 %5.02,555.584,630.14-81.2 %0.0
รวม 559,670 261,648 53.25 % 34,021 33,312 2.09 %