จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,718.56743.0072.7 %5.0416.3299.4176.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,368.581,750.0048.0 %5.0663.53123.2681.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,210.052,155.2032.9 %5.0606.4880.8486.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี22,796.3215,525.6031.9 %5.02,622.16985.1562.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,965.601,187.0080.1 %5.0241.1395.0060.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,468.16930.0079.2 %5.0470.7595.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,264.811,308.0075.2 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,087.07512.0087.5 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,004.83360.0091.0 %5.0185.1866.5064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,991.03570.0085.7 %5.0154.3933.2578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,006.73314.0092.2 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,751.992,227.0053.1 %5.0598.39888.04-48.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,658.451,106.1069.8 %5.0485.08427.5011.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,863.045,960.8813.1 %5.01,195.99440.7063.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,907.601,161.0060.1 %5.0606.41281.1453.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,841.871,240.0067.7 %5.0568.39477.1316.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,267.582,341.9662.6 %5.01,801.842,238.93-24.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,999.493,624.30-81.3 %0.0475.30323.8131.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,574.072,286.0050.0 %5.01,138.91718.9936.9 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,785.451,782.0052.9 %5.0834.66283.4266.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี19,337.7918,217.005.8 %2.51,291.05351.6872.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,596.891,544.0057.1 %5.0719.91479.8733.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,179.689,991.5418.0 %5.04,119.51317.3092.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,008.657,517.9324.9 %5.03,614.56283.3592.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,044.20588.0080.7 %5.0663.510.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,964.501,136.0061.7 %5.0511.40515.55-0.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,525.993,324.305.7 %2.5777.61261.7366.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,100.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,348.061,030.5223.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,595.191,961.0045.5 %5.0758.77289.9061.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,702.9716,820.00-118.4 %0.01,386.3499.5292.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,861.3111,433.0017.5 %5.01,783.081,237.1030.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,506.661,716.0085.1 %5.0606.47173.2971.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,655.571,746.0062.5 %5.0720.56344.8552.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,431.521,904.0044.5 %5.0772.69488.4036.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,809.672,617.2045.6 %5.01,233.93435.4164.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,189.823,915.00-22.7 %0.0568.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี34,783.822,416.0093.1 %5.01,101.66289.7773.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 861,320.5021,784.5097.5 %5.07,696.68534.7993.1 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,570.7718,932.01-314.2 %0.0310.4484.5672.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,855.93834.0070.8 %5.0454.34139.2469.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,428.922,373.0030.8 %5.0682.29301.8055.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,402.172,392.0029.7 %5.0663.51399.0039.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,265.224,069.804.6 %2.0986.80415.2557.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,080.132,283.0044.0 %5.0724.01311.4357.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,526.223,307.3926.9 %5.0976.22642.1034.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,045.962,528.5617.0 %5.0492.37105.8378.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 127,595.8217,269.0637.4 %5.01,204.70500.6558.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,094.199,841.98-140.4 %0.01,851.43604.3767.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,867.596,724.3547.7 %5.02,885.56463.1184.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี69,556.8418,048.2474.1 %5.0425.76309.2427.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,887.091.00100.0 %5.0308.520.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี80,165.75112,490.00-40.3 %0.01,505.96784.1547.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25,843.2423,292.009.9 %4.5668.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี261,074.6633,480.0087.2 %5.02,878.03618.7678.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,723.8117,368.00-124.9 %0.01,567.041,296.1617.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,680.063,408.007.4 %3.5777.14696.8310.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,565.52703.0072.6 %5.09,068.05321.3996.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,634,276 435,061 73.38 % 70,266 23,033 67.22 %