จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,637.09665.0074.8 %5.0719.8173.3089.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 64,516.6623,056.0164.3 %5.0262.29292.77-11.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี10,565.5312,390.93-17.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี13,992.6813,446.303.9 %1.562.43248.43-297.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรีไม่ครบ5,298.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,698.121,160.0068.6 %5.0725.81480.8833.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,418.231,530.0055.2 %5.0986.030.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี14,253.5012,577.2211.8 %5.02,925.651,205.5558.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0352.1791.2074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,331.241,548.0064.3 %5.0340.2054.1384.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,259.851,227.0071.2 %5.0322.4690.6471.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,960.72813.0079.5 %5.0250.1389.5864.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,812.97555.0085.4 %5.0285.1790.5868.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,888.66549.0085.9 %5.0415.5791.3378.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,929.26459.0088.3 %5.0690.3989.4987.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,633.20503.0086.2 %5.0895.8585.0390.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,777.77107.0097.2 %5.0549.7290.5283.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,862.71565.0085.4 %5.0414.1944.1889.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,965.94383.0090.3 %5.0267.8490.5166.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,818.95431.0088.7 %5.0357.7690.4874.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,582.17659.0081.6 %5.0251.7089.7064.4 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,512.966,196.00-76.4 %0.01,263.41553.6056.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,309.647,401.70-17.3 %0.01,339.491,708.70-27.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,352.832,284.0047.5 %5.01,029.2924.6997.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี3,983.941,977.0050.4 %5.01,706.43420.6475.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,197.311,223.0061.7 %5.0767.7246.0394.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13235,525.42220,226.616.5 %3.096,563.8714,674.0584.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,591.221,177.0067.2 %5.0852.77610.0228.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี4,907.623,724.0024.1 %5.01,834.211,496.5318.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ4,189.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ397.57ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,739.994,523.224.6 %2.01,211.40412.5265.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,140.005,772.00-39.4 %0.0773.501,068.75-38.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,619.9114,554.00-159.0 %0.01,385.3772.9794.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,196.622,692.0015.8 %5.0440.30102.4376.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,334.721,088.0067.4 %5.01,005.050.09100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,040.921,347.3555.7 %5.0833.90393.5852.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,846.614,011.51-4.3 %0.01,157.18428.9662.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,771.981,805.0062.2 %5.01,632.431,515.807.1 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี4,966.624,336.0012.7 %5.01,095.69347.4568.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,189.862,334.0026.8 %5.01,043.08174.9083.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,506.347,878.59-74.8 %0.01,333.5490.6593.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,052.302,105.0081.0 %5.01,119.00871.3322.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,673.563,449.706.1 %3.01,138.16676.4040.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,124.421,876.0054.5 %5.01,328.17483.3363.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,747.213,868.4418.5 %5.01,518.48514.9566.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,980.904,333.57-8.9 %0.0872.6643.6195.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี10,664.367,946.0025.5 %5.0590.59682.80-15.6 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี147,776.1458,173.7360.6 %5.01,722.39718.6358.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,643.471,169.0055.8 %5.0333.28157.5952.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,367.674,295.321.7 %0.51,427.17507.7164.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,122.302,480.1320.6 %5.0940.46345.0063.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,235.905,734.44-9.5 %0.0655.71542.1617.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,382.862,335.0046.7 %5.01,423.25837.9241.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)17,189.284,751.0072.4 %5.07,680.98198.5597.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี81,465.564,985.4093.9 %5.0959.47191.4880.0 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"10,553.922,284.0078.4 %5.0238.50102.3857.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 121,475.9657,397.62-167.3 %0.01,932.94551.7671.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 232,984.3314,432.0056.2 %5.010,736.24644.5694.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 311,989.366,781.4643.4 %5.02,546.37396.0484.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 412,639.549,705.3023.2 %5.01,385.57693.0350.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,210.264,934.84-123.3 %0.0321.980.2999.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,195.815,915.7655.2 %5.0373.59441.23-18.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี52,036.6466,813.99-28.4 %0.01,493.56277.3581.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี80,156.2540,678.9949.3 %5.01,136.77470.0058.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี35,611.3137,146.00-4.3 %0.01,366.561,276.256.6 %3.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี29,750.6527,926.006.1 %3.01,209.08876.4727.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี83,884.0235,777.0057.3 %5.01,133.44725.8036.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,031.649,903.8817.7 %5.0952.05518.7445.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี45,854.4920,329.0055.7 %5.02,681.721,785.0633.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,681.723,245.0011.9 %5.01,138.16705.8538.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,129.317,366.5251.3 %5.03,559.321,711.6151.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,064.151,819.1740.6 %5.0871.93437.6249.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี78,072.2730,200.0061.3 %5.06,440.395,526.6914.2 %5.0
รวม 1,319,387 857,335 35.02 % 189,572 51,443 72.86 %