จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,525.63604.0076.1 %5.0416.32146.3264.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,420.421,668.0051.2 %5.0663.53175.6473.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,026.661,747.8042.3 %5.0606.48164.7972.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี24,020.3015,581.2835.1 %5.02,603.15708.7072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี7,103.981,409.0080.2 %5.0241.1357.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,235.57974.0077.0 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,132.581,223.0076.2 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,780.16566.0085.0 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,699.06360.0090.3 %5.0185.1866.5064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,758.57569.0084.9 %5.0173.4028.5083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,732.43282.0092.4 %5.0396.0147.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,931.712,094.0057.5 %5.0598.39672.89-12.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,372.921,071.3068.2 %5.0485.08285.0041.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,673.175,844.1912.4 %5.01,195.99459.9661.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,750.031,316.0052.1 %5.0606.41361.0040.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,582.25881.0075.4 %5.0568.39369.7934.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,125.651,640.0073.2 %5.01,801.842,845.44-57.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,996.27381.0480.9 %5.0475.30271.2342.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,408.711,985.1055.0 %5.01,138.91904.4220.6 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,619.141,404.0061.2 %5.0834.66225.8072.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,890.8716,057.00-133.0 %0.01,291.05360.5672.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,317.961,478.0055.5 %5.0719.91482.8832.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,119.069,082.1225.1 %5.04,119.51266.9593.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,032.587,071.1729.5 %5.03,614.56877.2575.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี2,886.25607.0079.0 %5.0663.5181.2387.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,776.08950.0065.8 %5.0511.40495.793.1 %1.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,574.803,167.1011.4 %5.0777.61376.3351.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,943.1734,163.89-591.1 %0.01,348.061,340.850.5 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,416.801,700.0050.2 %5.0758.77698.967.9 %3.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,792.0118,208.00-133.7 %0.01,386.34190.9686.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,050.2315,985.43-13.8 %0.01,783.08925.9048.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,666.061,834.0084.3 %5.0606.47388.9235.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,720.461,600.0066.1 %5.0720.56317.3056.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,381.292,072.0038.7 %5.0734.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,647.241,830.0060.6 %5.01,233.93284.2777.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,005.113,652.00-21.5 %0.0568.4335.6393.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี34,370.101,964.0094.3 %5.01,101.98380.0765.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 857,850.9420,855.3497.6 %5.07,562.58572.0992.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,634.0316,993.99-266.7 %0.0310.44316.30-1.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,752.54760.0072.4 %5.0454.3472.8884.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,247.382,445.0024.7 %5.0682.29509.2925.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,256.042,201.0032.4 %5.0682.53352.4548.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,324.263,720.3014.0 %5.0986.80593.3639.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,907.742,214.0043.3 %5.0724.01440.0439.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี5,134.833,056.8340.5 %5.0976.22604.4038.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,088.122,455.6020.5 %5.0492.3758.1188.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)13,955.356,611.6452.6 %5.02,886.71395.4286.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,150.869,129.51-119.9 %0.01,851.43576.4468.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 127,578.3110,443.2762.1 %5.01,204.700.9599.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี70,567.4415,787.0777.6 %5.0442.47399.869.6 %4.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,927.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5308.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี81,685.7672,971.0010.7 %5.01,505.961,420.605.7 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน26,200.9317,676.0032.5 %5.0668.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี270,590.342,013.2199.3 %5.02,878.03523.2481.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,843.7419,416.00-147.5 %0.01,567.041,605.75-2.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,500.962,856.0018.4 %5.0777.14585.4624.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,402.18744.0069.0 %5.09,068.05323.7196.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,632,157 375,372 77.00 % 70,319 24,968 64.49 %