จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี2,845.82727.0074.5 %5.0133.1161.6653.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,452.133,512.54-1.7 %0.0382.8385.5077.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,177.781,189.0062.6 %5.0496.9650.6889.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,236.265,935.1618.0 %5.01,523.82627.9658.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,727.39660.0082.3 %5.0176.6343.2875.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,686.06283.0092.3 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,823.22366.0090.4 %5.0145.6438.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,560.97971.0078.7 %5.0176.2333.2581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,851.401,005.0073.9 %5.0216.9395.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,804.57482.0090.0 %5.0153.5739.9074.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,237.211,682.0048.0 %5.0539.17668.19-23.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,856.981,450.0062.4 %5.0763.15349.1154.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,064.711,157.0062.2 %5.0458.93289.6436.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,657.61729.0072.6 %5.0306.80275.7110.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,294.931,668.6261.1 %5.0896.29767.8314.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,599.853,237.19-102.3 %0.0317.83296.056.9 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,102.032,910.0029.1 %5.0858.23489.2543.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,897.3712,416.16-4.4 %0.01,257.56109.4191.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,292.542,051.0037.7 %5.0554.01574.75-3.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,875.02836.0070.9 %5.0458.9352.8488.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,758.08121.0095.6 %5.0344.83263.8123.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,384.362,489.0026.5 %5.0530.57109.6779.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,737.453,665.3722.6 %5.01,086.421,682.80-54.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,337.794,292.0032.3 %5.01,485.79425.4271.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,793.961,997.0047.4 %5.0361.30151.5658.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี8,367.337,573.739.5 %4.51,190.4566.3794.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,456.411,107.0090.3 %5.0386.84350.989.3 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,698.582,614.6029.3 %5.0706.13305.3956.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,464.282,048.00-39.9 %0.0563.57248.8855.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,391.141,160.2816.6 %5.0592.04360.0239.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,215.173,966.375.9 %2.5420.862.8599.3 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,265.211,707.0047.7 %5.0534.99187.5764.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 54,050.8138,307.5629.1 %5.0696.25687.701.2 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,679.40851.0068.2 %5.0268.77103.6661.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,293.961,254.0061.9 %5.0477.94145.9369.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,842.971,012.0064.4 %5.0297.02218.3426.5 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,648.822,975.5518.5 %5.0611.05199.5067.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,614.262,799.5939.3 %5.0611.05181.7070.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,971.693,320.0058.4 %5.02,246.43207.7190.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี11,427.565,734.0349.8 %5.0753.76446.0540.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)31,433.554,166.7086.7 %5.02,498.61446.8782.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,823.053,012.00-6.7 %0.0218.38383.03-75.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี49,475.1233,405.1132.5 %5.0851.63511.5839.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 234,129.0917,208.0049.6 %5.0478.30728.65-52.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี88,632.5630,448.0065.6 %5.0554.021,115.90-101.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี19,339.4018,504.004.3 %2.0394.431,156.28-193.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี28,819.6414,072.0051.2 %5.0358.35656.94-83.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,560.1810,965.00-3.8 %0.01,025.28674.0434.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,132.741,851.0040.9 %5.0482.09386.5019.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,508.56632.0086.0 %5.0306.80261.5314.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี36,083.947,445.2979.4 %5.02,555.586,669.91-161.0 %0.0
รวม 536,381 273,972 48.92 % 33,861 24,352 28.08 %