จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,415.19908.0062.4 %5.0416.3279.1581.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,658.791,949.0046.7 %5.0663.53106.8783.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,518.602,401.8031.7 %5.0625.4992.0185.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี23,484.3418,645.6020.6 %5.02,622.16930.2064.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี6,388.201,373.0078.5 %5.0241.1395.0060.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,825.211,509.0068.7 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,465.411,262.0076.9 %5.0325.57142.5056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,401.42883.0079.9 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ66.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,303.80638.0085.2 %5.0154.3947.5069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,344.77461.0089.4 %5.0396.01114.0071.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี5,251.792,677.0049.0 %5.0598.39445.0625.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี4,123.111,383.0066.5 %5.0542.13380.0029.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี7,127.747,212.62-1.2 %0.01,195.99449.4762.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี3,190.691,629.0048.9 %5.0625.42190.8669.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,357.991,085.0067.7 %5.0568.39319.7743.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,802.122,931.5656.9 %5.01,820.851,758.723.4 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,155.85384.0282.2 %5.0475.30205.4756.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,937.612,810.1043.1 %5.01,138.91358.2568.5 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี4,095.522,167.0047.1 %5.0834.66281.7266.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,987.7317,457.00-149.8 %0.01,291.05369.3171.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,775.722,163.0042.7 %5.0719.91361.2449.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,783.5411,432.8010.6 %5.04,119.51207.1095.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,804.499,333.0013.6 %5.03,614.56405.6588.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี2,966.81889.0070.0 %5.0663.510.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,835.461,285.0054.7 %5.0511.39306.8940.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,806.614,039.80-6.1 %0.0777.61221.0171.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,628.6237,491.19-566.1 %0.01,348.06912.7132.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,882.221,908.0050.9 %5.0758.77869.23-14.6 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี8,222.3822,808.00-177.4 %0.01,367.33120.8191.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,971.4211,811.0121.1 %5.01,802.10663.4063.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี12,370.312,177.0082.4 %5.0587.45211.6364.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี5,026.562,144.0057.3 %5.0720.56100.3986.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,600.552,871.0020.3 %5.0734.66335.9254.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี5,188.632,192.4057.7 %5.01,233.9364.1094.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,062.974,476.00-46.1 %0.0568.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี36,073.791,802.0095.0 %5.01,101.98176.0784.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 917,119.1327,105.5197.0 %5.07,591.45429.6794.3 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,934.5321,273.99-331.1 %0.0310.44191.8238.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,174.531,244.0060.8 %5.0454.3495.0379.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,701.813,223.0012.9 %5.0682.29175.1274.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,291.813,024.008.1 %4.0663.51171.9674.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,604.674,692.30-1.9 %0.0986.80106.8289.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,160.941.00100.0 %5.0724.010.9599.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,829.934,064.6915.8 %5.0976.22174.5082.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,288.382,965.009.8 %4.5492.3745.2890.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)13,897.268,715.3937.3 %5.02,886.71160.2594.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,420.0311,185.32-153.1 %0.01,851.43140.5692.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 128,551.3112,156.6357.4 %5.01,204.70175.7585.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี3,116.861.00100.0 %5.0308.520.9599.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี75,150.538,814.2488.3 %5.0450.37100.8077.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี84,756.0236,906.0056.5 %5.01,480.56172.4088.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน27,899.961.00100.0 %5.0668.380.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี288,137.161.00100.0 %5.02,878.030.95100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี8,379.4223,144.00-176.2 %0.01,567.041,158.0726.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,973.635,401.00-35.9 %0.0777.14835.90-7.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,770.041,135.0059.0 %5.09,068.05234.1997.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,735,994 363,644 79.05 % 70,701 15,903 77.51 %