จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,246.46838.0062.7 %5.0416.3288.2578.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี4,000.431,919.0052.0 %5.0663.53213.9167.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,171.332,255.1028.9 %5.0625.49128.9379.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี22,412.3117,929.9220.0 %5.02,622.16933.8564.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี6,087.621,306.0078.5 %5.0260.15132.0549.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,314.351,343.0068.9 %5.0489.76142.5070.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,720.241,437.0074.9 %5.0325.57142.5056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,855.71802.0079.2 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ66.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,739.15725.0080.6 %5.0154.3980.7547.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,771.11456.0087.9 %5.0396.0195.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี5,286.092,425.0054.1 %5.0598.39463.2322.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี4,302.531,436.1066.6 %5.0561.15399.0028.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี7,159.487,849.92-9.6 %0.01,195.99583.2851.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,889.151,633.0043.5 %5.0625.42226.4163.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,555.111,445.0059.4 %5.0587.40279.0252.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,529.563,553.0045.6 %5.01,820.852,359.27-29.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,120.62385.5281.8 %5.0475.30344.5327.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,840.80956.0080.3 %5.01,138.91562.3050.6 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,872.252,150.0044.5 %5.0834.66393.7552.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,461.7416,407.99-153.9 %0.01,291.05551.8457.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,432.54706.3779.4 %5.0719.91344.7452.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,987.6712,651.312.6 %1.04,119.51366.3091.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,507.8410,164.623.3 %1.53,614.56160.5595.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี2,985.83743.0075.1 %5.0663.510.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,906.561,298.0055.3 %5.0530.41271.6348.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,831.013,764.401.7 %0.5777.61247.0068.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,573.4348,579.80-771.6 %0.01,348.061,000.2325.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,539.372,550.0028.0 %5.0758.77621.9818.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี8,322.5719,060.00-129.0 %0.01,386.34172.1687.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี15,447.7516,107.00-4.3 %0.01,802.10691.2561.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี12,449.542,080.0083.3 %5.0587.4547.5891.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี5,058.781,893.0062.6 %5.0720.56257.7764.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,623.6313,980.53-285.8 %0.0734.66272.1363.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,977.532,276.1054.3 %5.01,233.93177.3885.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,208.633,969.00-23.7 %0.0568.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี36,102.183,680.0089.8 %5.01,101.98188.2282.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 954,775.5028,806.3097.0 %5.07,841.95330.5595.8 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,966.1622,171.99-346.5 %0.0310.44276.7210.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,827.291,233.0056.4 %5.0454.3492.9079.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,480.132,985.0014.2 %5.0682.290.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,438.232,915.0015.2 %5.0663.5177.9088.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,634.194,695.30-1.3 %0.0986.80150.6584.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,432.881.00100.0 %5.0724.010.9599.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,860.894,674.903.8 %1.5976.22686.5029.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,309.463,671.64-10.9 %0.0492.3780.8783.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,448.3611,070.57-148.9 %0.01,851.43337.2981.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,042.849,877.1718.0 %5.02,895.95230.6892.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 129,554.9212,289.7358.4 %5.01,204.70229.9080.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี75,639.368,394.6888.9 %5.0458.26121.4273.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี3,136.841.00100.0 %5.0308.520.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี81,974.2841,873.0048.9 %5.01,485.64247.5083.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน28,078.811.00100.0 %5.0668.380.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี289,984.191.00100.0 %5.02,878.030.95100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี8,423.3621,832.00-159.2 %0.01,567.041,154.2926.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,682.493,189.8013.4 %5.0796.15630.2820.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,677.761,125.0058.0 %5.09,106.08201.3597.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,767,659 391,565 77.85 % 71,145 17,859 74.90 %