จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 74,568.1629,976.0059.8 %5.0262.290.09100.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,674.07964.0064.0 %5.0719.81128.5082.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี12,794.9113,525.90-5.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี16,172.7016,360.50-1.2 %0.062.4344.7028.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,450.123,846.9113.6 %5.0782.86257.5867.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,703.241,620.0056.3 %5.0986.0346.9895.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี15,917.1415,401.673.2 %1.52,925.651,144.7560.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1695.9371.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,318.271,658.0061.6 %5.0340.2047.6986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,321.241,439.0066.7 %5.0341.4732.2790.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,175.85845.0079.8 %5.0250.13133.4346.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,053.71673.0083.4 %5.0285.17115.1859.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,874.22725.0081.3 %5.0415.57121.4970.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,541.43657.0085.5 %5.0690.39114.2083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,054.84474.0088.3 %5.0895.85107.6688.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,959.43309.0092.2 %5.0549.72116.7778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,885.92626.0083.9 %5.0414.1970.2083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,089.72599.0085.4 %5.0267.8493.4065.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,056.40634.0084.4 %5.0357.76132.3263.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,165.08942.0077.4 %5.0251.70113.1055.1 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี4,426.4422,255.00-402.8 %0.01,282.43354.8372.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี7,328.107,940.70-8.4 %0.01,339.491,412.74-5.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี5,155.543,072.0040.4 %5.01,029.2819.0998.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,934.502,254.0054.3 %5.01,735.70159.2490.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,322.991,490.0055.2 %5.0829.37206.8175.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13272,219.59296,861.03-9.1 %0.096,563.8721,814.6077.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี4,150.722,284.0045.0 %5.0852.77508.4740.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,672.564,612.0018.7 %5.01,834.211,529.0316.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ4,189.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ522.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี5,526.575,684.12-2.9 %0.01,211.40567.2853.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,189.327,592.00-81.2 %0.0697.44709.89-1.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,755.5314,825.00-157.6 %0.01,385.37444.2967.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,638.292,992.0017.8 %5.0554.40391.2129.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,587.441,617.0054.9 %5.01,043.0852.4795.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,300.141,421.0056.9 %5.0890.95396.5955.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,266.845,917.00-38.7 %0.01,195.21249.4679.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,515.4431,450.00-470.2 %0.01,632.43884.2245.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี6,362.817,001.00-10.0 %0.01,095.69484.6755.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,683.783,032.0017.7 %5.01,119.1474.9693.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,219.4110,521.48-101.6 %0.01,333.5485.6193.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,934.283,329.0074.3 %5.01,042.93569.3945.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,191.524,589.70-9.5 %0.01,252.26799.7336.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,518.033,139.0030.5 %5.01,328.17587.2855.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,997.434,240.9315.1 %5.01,499.46315.2779.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี5,467.775,496.37-0.5 %0.0891.680.09100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี12,337.5811,277.308.6 %4.0590.66239.5759.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี168,640.1964,745.2961.6 %5.01,709.72450.4373.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี3,107.802,322.0025.3 %5.0352.3094.2873.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,738.354,238.4110.6 %5.01,427.17350.0075.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,608.743,195.2511.5 %5.0940.46194.6079.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี7,290.859,338.81-28.1 %0.0712.75121.5282.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,485.124,441.001.0 %0.51,309.16768.3241.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)19,867.326,623.0066.7 %5.07,680.98282.5896.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี25,441.655,018.9180.3 %5.0959.47168.3482.5 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"ไม่ครบ2,615.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ137.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 417,452.6711,546.4033.8 %5.01,395.96275.5880.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 121,576.9570,365.53-226.1 %0.01,869.45595.6968.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 218,737.3014,440.0022.9 %5.010,744.33308.4497.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 38,974.898,499.365.3 %2.52,541.75524.6979.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี15,059.783,156.8679.0 %5.0373.28129.3965.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,557.053,778.48-47.8 %0.0329.870.2999.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี54,251.7429,144.2946.3 %5.01,473.2486.6694.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี32,273.0125,120.0122.2 %5.01,130.93333.0170.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี40,874.7534,900.9914.6 %5.01,366.561,358.450.6 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี30,446.5117,301.0043.2 %5.01,209.08155.1487.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี17,479.9212,619.5227.8 %5.0987.49222.8577.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,906.146,033.5256.6 %5.0952.05121.9287.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี62,211.9126,681.0057.1 %5.02,681.721,452.3845.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,751.443,950.00-5.3 %0.01,138.16312.5572.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 117,662.3611,132.2037.0 %5.03,711.451,307.7264.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,536.292,533.6328.4 %5.0877.15343.5860.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี90,237.1339,067.0056.7 %5.06,440.395,463.4715.2 %5.0
รวม 1,270,649 976,362 23.16 % 189,678 51,195 73.01 %