จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,854.95828.0071.0 %5.0416.3244.0489.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,448.202,150.0037.6 %5.0663.53186.0572.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,336.712,314.5030.6 %5.0625.49114.7881.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี22,694.3917,925.6021.0 %5.02,584.13906.3064.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี6,169.86921.0085.1 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,624.861,388.0070.0 %5.0489.7695.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,346.291,330.0075.1 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,144.26567.0086.3 %5.0255.5666.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,048.751.00100.0 %5.0166.1766.5060.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,267.50561.0086.9 %5.0154.3938.0075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,108.38441.0089.3 %5.0396.0147.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี5,031.702,531.0049.7 %5.0617.40679.51-10.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,648.071,182.6067.6 %5.0447.05389.5012.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,752.355,803.3914.1 %5.01,195.99539.2254.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี3,027.061,688.0044.2 %5.0625.42201.9667.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,498.751,573.0055.0 %5.0644.45602.806.5 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,458.422,805.9256.6 %5.01,820.852,641.54-45.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,014.90387.2180.8 %5.0475.30287.1039.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,685.062,332.8050.2 %5.01,138.91615.2946.0 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,881.812,188.0043.6 %5.0834.66378.1954.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,558.9316,510.01-151.7 %0.01,291.05188.1285.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,582.952,113.0041.0 %5.0719.91506.7029.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,474.3610,719.1914.1 %5.04,119.51396.1590.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,251.539,416.448.1 %4.03,614.56256.7092.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,421.27755.0077.9 %5.0663.510.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี3,184.861,194.0062.5 %5.0568.45724.93-27.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,611.403,637.50-0.7 %0.0777.61374.3051.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,224.1442,714.70-717.6 %0.01,348.061.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี3,135.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5549.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,682.671.00100.0 %5.0758.770.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,736.8819,764.00-155.5 %0.01,348.31104.7092.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,215.8313,180.007.3 %3.51,802.10901.9050.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,735.942,111.0082.0 %5.0587.45195.5766.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,768.791.00100.0 %5.0720.56425.9340.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,415.911.00100.0 %5.0734.660.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,923.201,830.0062.8 %5.01,233.93284.2777.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,254.393,638.00-11.8 %0.0568.4327.4495.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี34,289.262,471.0092.8 %5.01,101.98246.1177.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 874,150.2528,250.9296.8 %5.07,625.43516.5593.2 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,681.4819,659.99-320.0 %0.0310.44289.026.9 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,896.231,192.0058.8 %5.0454.3442.9590.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,511.651.00100.0 %5.0682.290.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,478.072,876.0017.3 %5.0663.51329.6550.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,368.534,637.10-6.1 %0.0986.80260.6573.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,178.962,885.0031.0 %5.0724.01290.0359.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,948.924,053.0018.1 %5.0995.24563.6643.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,119.743,199.60-2.6 %0.0492.3745.2890.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)11,139.378,734.7721.6 %5.02,895.95486.1283.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,193.3610,601.88-152.8 %0.01,851.43365.0380.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 127,439.3815,794.9842.4 %5.01,204.70517.7557.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,957.023,632.92-22.9 %0.0308.52392.48-27.2 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี71,296.6610,103.1685.8 %5.0450.37778.63-72.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี81,181.8152,618.0035.2 %5.01,480.56545.8063.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน26,469.2024,948.005.7 %2.5668.38650.412.7 %1.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี133,113.0575,484.0043.3 %5.01,404.36894.3136.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี273,360.8834,428.0087.4 %5.02,878.03503.2082.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,943.7820,440.00-157.3 %0.01,567.041,152.4226.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,818.564,217.00-10.4 %0.0796.15856.06-7.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี3,029.921,097.0063.8 %5.09,106.08121.1198.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี14,510.7124,107.63-66.1 %0.04,309.257,016.00-62.8 %0.0
รวม 1,806,162 531,938 70.55 % 77,951 29,326 62.38 %